Usnesení 33. zasedání Rady města

konané dne 14. října 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S  Z E Z Á P I S U

(usnesení)

Z 33. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 14. října 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

  • 711/33 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.
  • 712/33 schvaluje pronájem části pozemku p. č. 762 o výměře 225 m2 v k. ú. Tylovice, včetně části zemědělské stavby bez č. p. /č. e. (sklad posypových materiálů), která je součástí tohoto pozemku, společnosti FCC Česká republika, s. r. o., a to za účelem podnikání na dobu určitou od 15. 10. 2019 do 31. 3. 2020 za nájemné ve výši celkem 48.000,- Kč, dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření nájemní smlouvy č. 261/2019/OSM se společností FCC Česká republika, s. r. o. ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
  • 713/33 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., a v souladu s § 190 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech volí s účinností od 14. 10. 2019 pana P. J., novým členem dozorčí rady společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o. Rada města ukládá jednateli společnosti učinit bez zbytečného odkladu veškeré úkony nutné k zapsání výše uvedené změny do obchodního rejstříku a ke svolání prvního jednání dozorčí rady po provedené změně.

Ing. Radim Holiš               Ing. Jan Kučera

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 17.10.2019 13:20:50 - aktualizováno 17.10.2019 13:23:01 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load