Usnesení 35. zasedání Rady města

konané dne 5. listopadu 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

Z 35. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 5. listopadu 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 734/35 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.
 • 735/35 rozhodla o novém vyhlášení 2 veřejných zakázek malého rozsahu na Vytvoření segmentové koncepce pro oblast energetiky a Vytvoření segmentové koncepce pro oblast životního prostředí, zadávané dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Zaměstnanost 2014–2020 v platném znění, a přiměřeně dle vnitřního předpisu zadavatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2017 - kategorie „D“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
  a) schvaluje zadávací dokumentace a podmínky výběrového řízení,
  b) schvaluje seznam uchazečů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace,
  c) jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,
  d) ukládá vedoucímu Odboru strategického rozvoje a projektů zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky,
  e) svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávacích dokumentací
  a podmínek výběrových řízení předmětných veřejných zakázek, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrových řízení.

  Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam uchazečů, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.

Ing. Radim Holiš         Ing. Jan Kučera

starosta města         místostarosta města

Vytvořeno 11.11.2019 12:13:04 - aktualizováno 11.11.2019 12:56:22 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load