Usnesení 9. zasedání Rady města

konané dne 1. února 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S   Z E   Z Á P I S U

(usnesení)

z 9. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 1. února 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 160/9 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 • 161/9 zrušuje své usnesení č. 98/7 ze dne 21. 12. 2018 v plném rozsahu a schvaluje nově vyhlášení záměru na směnu části nemovité věci inženýrské sítě, dešťové kanalizace ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm uložené v pozemcích p. č. 782/21, p. č. 782/17, p. č. 782/25, p. č. 782/26 a p. č. 3592/1 o délce cca 138 m, za část dešťové kanalizace nově vybudované společností RETIGO s.r.o., se sídlem Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60794062, která povede v pozemcích p. č. 782/1, p. č. 782/4 a p. č. 3592/1 v délce cca 161 m (přesná délka bude stanovena dle geometrického zaměření skutečného provedení stavby inženýrské sítě) vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit budoucí smlouvu směnnou k projednání zastupitelstvem města.

 • 162/9 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25844334, bere na vědomí zprávu jednatele o hospodaření společnosti ve 4. čtvrtletí roku 2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 163/9 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25844334, bere na vědomí aktualizovaný podnikatelský záměr společnosti TV Beskyd s.r.o. na období 2017-2019, dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 164/9 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25844334 schvaluje plán hospodaření společnosti TV Beskyd s.r.o. na rok 2019 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.

 • 165/9 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25844334 schvaluje hodnotící kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti TV Beskyd s.r.o. pro rok 2019, ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy.

 • 166/9 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, bere na vědomí podnikatelský záměr společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. na období 2019-2021, ve znění uvedeném v příloze č. 1 a 2 důvodové zprávy a dílčích korektur, které se promítly do přílohy č. 2 důvodové zprávy ( Investiční plán 2019-2021 - příloha č. 1 podnikatelského záměru)

 • 167/9 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, schvaluje plán hospodaření společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. na rok 2019, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a úprav uvedených v zápise z jednání rady města dne 1. 2. 2019.

 • 168/9 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453 , schvaluje hodnotící kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2019, ve znění uvedeném v zápise z jednání rady města dne 1. 2. 2019.

 • 169/9 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, bere na vědomí Podnikatelský záměr společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV spol. s r. o. na období 2019 - 2021, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a úprav uvedených v zápise z jednání rady města dne 1. 2. 2019.

 • 170/9 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, schvaluje Roční plán hospodaření společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV spol. s r. o. na rok 2019, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a úprav uvedených v zápise z jednání rady města dne 1. 2. 2019.

 • 171/9 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, schvaluje hodnotící kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV spol. s r. o. pro rok 2019, ve znění uvedeném v zápise z jednání rady města dne 1. 2. 2019.

 • 172/9 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, bere na vědomí Podnikatelský záměr společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. na období 2019 - 2021, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.

 • 173/9 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, schvaluje plán hospodaření společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. na rok 2019, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.

 • 174/9 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, schvaluje hodnotící kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. pro rok 2019, ve znění uvedeném v zápise z jednání rady města dne 1. 2. 2019.

 • 175/9 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, schvaluje pořízení osobního terénního (SUV) automobilu značky DACIA - DUSTER 1.5 dCi 4x4 v max. výši 400 000 Kč bez DPH společností Městské lesy Rožnov, s r.o., dle důvodové zprávy.

 • 176/9 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, volí s účinností od 1. 2. 2019 v souladu s § 190 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, tyto členy dozorčí rady společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o.:
  Ing. PAVEL KOCIÁN, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm
  Ing. ANTONÍN ZBRANEK, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm
  MARTIN BARATKA, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm

  Rada města ukládá jednateli společnosti učinit bez zbytečného odkladu veškeré úkony nutné k zapsání zvolených členů dozorčí rady do Obchodního rejstříku a ke svolání prvního jednání dozorčí rady.

 • 177/9 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453 a v souladu s § 190 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech odvolává ke dni 1. 2. 2019 z funkce člena dozorčí rady společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o. Ing. KATEŘINU STRAKOŠOVOU, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm volí s účinností od 2. 2. 2019 tyto členy dozorčí rady společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o.:
  Ing. KATEŘINA STRAKOŠOVÁ, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm
  JIŘÍ KOLEČEK, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm
  ZDENĚK TŘOS, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm

  Rada města ukládá jednateli společnosti učinit bez zbytečného odkladu veškeré úkony nutné k zapsání výše uvedených změn do Obchodního rejstříku a ke svolání prvního jednání dozorčí rady.

  Ing. Radim Holiš             Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města       místostarosta města

Vytvořeno 12.2.2019 8:45:34 - aktualizováno 12.2.2019 8:55:01 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load