Usnesení 42. zasedání Rady města

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

Z 42. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 11. února 2020

________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

906/42 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky. 907/42 rozhodla o novém vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na Vytvoření segmentové koncepce pro oblast energetiky, zadávané dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Zaměstnanost 2014–2020 v platném znění, a přiměřeně dle vnitřního předpisu zadavatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2017 - kategorie „D“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města: •  schvaluje zadávací dokumentace a podmínky výběrového řízení, •  schvaluje seznam uchazečů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, •  jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky, •  ukládá vedoucímu Odboru strategického rozvoje a projektů zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky, •  svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávacích dokumentací a podmínek výběrových řízení předmětných veřejných zakázek, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrových řízení. Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam uchazečů, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení. 908/42 rozhodla o novém vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na Vytvoření segmentové koncepce pro oblast životního prostředí, zadávané dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Zaměstnanost 2014–2020 v platném znění, a přiměřeně dle vnitřního předpisu zadavatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2017 - kategorie „D“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města: •  schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízení, •  schvaluje seznam uchazečů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, •  jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky, •  ukládá vedoucímu Odboru strategického rozvoje a projektů zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky, •  svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávacích dokumentací a podmínek výběrových řízení předmětných veřejných zakázek, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení. Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam uchazečů, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.

Ing. Radim Holiš                   Ing. Jan Kučera

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 12.2.2020 7:30:34 - aktualizováno 12.2.2020 7:34:50 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load