Usnesení 43. zasedání Rady města

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

ze 43. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 14. února 2020

________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

909/43 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky. 910/43 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a bere na vědomí podnikatelský záměr společnosti TV Beskyd s.r.o. na období 2020-2023 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 911/43 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a schvaluje plán hospodaření společnosti TV Beskyd s.r.o. na rok 2020 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 912/43 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a schvaluje hodnotící kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti TV Beskyd s.r.o. pro rok 2020 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a upraveném na jednání rady města dne 14. 2. 2020. 913/43 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti ve 4. čtvrtletí roku 2019 dle důvodové zprávy a jejich příloh. 914/43 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, smlouvy o výkonu funkce člena redakční rady společnosti TV Beskyd s.r.o. uzavírané ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy mezi společností TV Beskyd s.r.o. a členy redakční rady společnosti, kterými jsou: Ing. Jiří Pernica, Rožnov pod Radhoštěm, Bc. Jakub Mikuš, Rožnov pod Radhoštěm a doc. PhDr. Daniel Drápala, PhD.,Rožnov pod Radhoštěm Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 915/43 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a schvaluje plán hospodaření společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. na rok 2020 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 916/43 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a schvaluje hodnotící kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. pro rok 2020 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a upraveném na jednání rady města dne 14. 2. 2020. 917/43 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, bere na vědomí informaci předsedy dozorčí rady společnosti k podnikatelskému záměru společnosti, plánu hospodaření společnosti a kritériím pro přiznání roční odměny jednatele pro rok 2020. 918/43 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a bere na vědomí podnikatelský záměr společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. na období 2020-2022 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a v příloze č. 2 upravené dle jednání rady města. 919/43 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a schvaluje plán hospodaření společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. na rok 2020 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 920/43 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a schvaluje hodnotící kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2020 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 921/43 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, bere na vědomí informaci předsedy dozorčí rady společnosti k podnikatelskému záměru společnosti, plánu hospodaření společnosti a kritériím pro přiznání roční odměny jednatele pro rok 2020. 922/43 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o předběžných výsledcích hospodaření společnosti za 4. čtvrtletí roku 2019 dle důvodové zprávy a jejích příloh. 923/43 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a bere na vědomí podnikatelský záměr společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV spol. s r. o. na období 2020 - 2022 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 924/43 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a schvaluje plán hospodaření společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV spol. s r. o. na rok 2020 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 925/43 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a schvaluje hodnotící kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV spol. s r. o. pro rok 2020 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a upraveném na jednání rady města dne 14. 2. 2020. 926/43 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, bere na vědomí předložený zápis z jednání dozorčí rady ze dne 4. 2. 2020 k podnikatelskému záměru společnosti, plánu hospodaření společnosti a kritériím pro přiznání roční odměny jednatele pro rok 2020. 927/43 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o předběžných výsledcích hospodaření společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. za 4. čtvrtletí roku 2019 dle důvodové zprávy a její přílohy.

  Ing. Radim Holiš               Ing. Jan Kučera

starosta města             místostarosta města

Vytvořeno 21.2.2020 8:22:00 - aktualizováno 21.2.2020 8:38:29 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load