Usnesení 52. Rady města

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 53. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 15. května 2020

_________________________________________________

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1068/53 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn. 1069/53 schvaluje a vydává dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Rady města Rožnov pod Radhoštěm ze dne 15. 6. 2011 dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení. 1070/53 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, bere na vědomí zprávu jednatele společnosti o výkonu funkce jednatele v roce 2019 a zprávu o vztazích za rok 2019 dle důvodové zprávy a jejích příloh. 1071/53 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o prověrce roční účetní závěrky za rok 2019 uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy a schvaluje: a) roční účetní závěrku společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. za rok 2019 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy b) rozdělení hospodářského výsledku společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o za rok 2019 dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 důvodové zprávy. 1072/53 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, schvaluje roční odměnu jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o. za rok 2019 ve výši uvedené v zápise z jednání rady města dne 15. 5. 2020. 1073/53 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, bere na vědomí zprávu dozorčí rady o činnosti dozorčí rady a vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích a k hospodářským výsledkům společnosti za rok 2019 dle důvodové zprávy a jejích příloh. 1074/53 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2019 a zprávu o vztazích za rok 2019 dle důvodové zprávy a jejích příloh. 1075/53 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky k 31. 12. 2019 uvedenou v příloze č. 3 důvodové zprávy a schvaluje: a) roční účetní závěrku společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o. za rok 2019 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, b) rozdělení hospodářského výsledku společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. za rok 2019 dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 důvodové zprávy. 1076/53 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, schvaluje roční odměnu jednatele společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. za rok 2019 ve výši uvedené v zápise z jednání rady města ze dne 15. 5. 2020. 1077/53 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, bere na vědomí zprávu dozorčí rady o činnosti dozorčí rady za rok 2019 a vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích a k hospodářským výsledkům společnosti za rok 2019 dle důvodové zprávy a jejích příloh. 1078/53 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2019 a zprávu o vztazích za rok 2019 dle důvodové zprávy a jejích příloh. 1079/53 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, bere na vědomí zprávu dozorčí rady o činnosti dozorčí rady za rok 2019 a vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích a k hospodářským výsledkům společnosti za rok 2019 dle důvodové zprávy a jejích příloh. 1080/53 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o prověrce roční účetní závěrky k 31. 12. 2019 uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy a schvaluje a) roční účetní závěrku společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. za rok 2019 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, b) rozdělení hospodářského výsledku společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. za rok 2019 dle zápisu z jednání rady města dne 15. 5. 2020. 1081/53 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, bere na vědomí stanovisko auditora k odpisům společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV spol. s r. o. za rok 2019 dle důvodové zprávy a její přílohy. 1082/53 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, schvaluje roční odměnu jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV spol. s r. o. za rok 2019 ve výši uvedené v zápise z jednání rady města ze dne 15. 5. 2020. 1083/53 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a bere na vědomí odstoupení pana Martina Baratky, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm z funkce člena a současně předsedy dozorčí rady společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města souhlasí se zánikem jeho funkce člena a předsedy dozorčí rady ke dni 31. 5. 2020.

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

  starosta města                       místostarosta

Vytvořeno 19.5.2020 8:29:17 - aktualizováno 25.5.2020 15:57:05 | přečteno 59x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load