Usnesení 62. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 62/2020

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 26. 8. 2020

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1272/62/RM/26/08/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky. 1273/62/RM/26/08/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Písečný navazující na ulici Písečná a vedoucí k ulici Horská dle zákresu uvedeném v příloze č. 1 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Písečná a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem. Mgr. Kristýna Kosová       Ing. Jan Kučera místostarostka místostarosta  

_________

Formát čísla usnesení : Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 28.8.2020 10:10:41 - aktualizováno 21.9.2020 10:30:22 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load