Usnesení 71. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 71/2020

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 20. 11. 2020

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1411/71/RM/20/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

1412/71/RM/20/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala uzavření Smlouvy o výpůjčce analyzátoru ICHROMA II č. 0287/2020/OF mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako půjčitelem a Sociálními službami Vsetín, příspěvková organizace, se sídlem Záviše Kalandry 1353, Vsetín, IČO 49562827 jako vypůjčitelem dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje uzavření této smlouvy ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Rada města pověřuje Ing. M. H., vedoucího finančního odboru MěÚ a v případě jeho nepřítomnosti Mgr. E. U., vedoucí sociálního odboru MěÚ, předáním a převzetím analyzátoru ICHROMA II a podepsáním předávacího protokolu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta

Ing. Radim Holiš

starosta

Vytvořeno 20.11.2020 13:59:42 - aktualizováno 20.11.2020 14:03:01 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load