Usnesení 73. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 73/2020

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 4. 12. 2020

 Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1440/73/RM/04/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

1441/73/RM/04/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, bere na vědomí přijetí finančního daru od společnosti TKR Jašek, s.r.o., IČO 25385780, která daruje TV Beskyd, s.r.o. částku 12.500,- Kč bez DPH (15.125,- Kč včetně DPH) za účelem pořízení nové technologie, která umožní realizovat přímé přenosy do vysílání INFOkanálu Rožnov provozovaného v rámci sítí kabelové televize ValachNet jako podporu informovanosti obyvatelstva nejen v době nouzových stavů (aktuálně COVID-19), dle důvodové zprávy.

1442/73/RM/04/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, souhlasí s odprodejem mobilní režie TriCaster Mini Standard z majetku společnosti TV Beskyd, s.r.o. společnosti DISK Systems, s.r.o., se sídlem Sokolská 221/13, 680 01 Boskovice, IČO 27735290 za cenu 25 tis. Kč bez DPH a s nákupem nové mobilní režie TriCaster 4K UHD do majetku společnosti TV Beskyd s.r.o. od společnosti DISK Systems, s.r.o. za cenu 239 tis. Kč bez DPH dle důvodové zprávy.

1443/73/RM/04/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s. r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti o výsledcích hospodaření společnosti za 3. čtvrtletí roku 2020 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1444/73/RM/04/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti o výsledcích hospodaření společnosti za 3. čtvrtletí roku 2020 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1445/73/RM/04/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, souhlasí s prominutím nájemného nájemci, dle důvodové zprávy.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta

Ing. Radim Holiš

starosta

Vytvořeno 4.12.2020 15:03:51 - aktualizováno 22.12.2020 10:12:07 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load