Usnesení 75. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 75/2020

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 11. 12. 2020

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1448/75/RM/11/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

1449/75/RM/11/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje výjimku dle části III. odst. 2 směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rozšíření Vyvolávacího systému“ jednomu uchazeči, a to společnosti Kadlec-elektronika, s.r.o., se sídlem v Brně – Slatina, Hviezdoslavova 55e, PSČ 627 00, IČO 25518402 a uzavření Smlouvy o dílo č. 0300/2020/MIS mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a tímto uchazečem, společností Kadlec-elektronika, s.r.o. jako dodavatelem dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva ve znění předložené přílohy č. 1 až 4 je součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta

Ing. Radim Holiš

starosta

Vytvořeno 14.12.2020 10:11:33 - aktualizováno 22.12.2020 10:11:44 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load