Usnesení 77. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 77/2020

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 22. 12. 2020

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

 1494/77/RM/22/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

1495/77/RM/22/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 40 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm ze dne 7. 9. 2000 s manžely M. a M. K., bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek č. 5 ve znění uvedeném v příloze č. 6 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta

Ing. Radim Holiš

starosta

Vytvořeno 23.12.2020 14:33:36 - aktualizováno 23.12.2020 14:37:31 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load