Usnesení 101. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 101/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 24. 9. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1951/101/RM/24/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

1952/101/RM/24/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a rozhodla o vyhlášení nové nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm - část 04 - Divadelní a podjevištní skladová technika, AV technika, scénické osvětlení“ dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách, jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky, ukládá pověřenému vedoucímu odboru investic MěÚ zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a rozhodování o změnách členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků.

Zadávací dokumentace včetně příloh a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách tohoto bodu jsou součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 24.9.2021 14:59:48 - aktualizováno 24.9.2021 15:02:55 | přečteno 78x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load