Usnesení 103. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 103/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 13. 10. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesením č. 1964/103/RM/13/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesením č. 1965/103/RM/13/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 144/2017/ORM ze dne 23. 5. 2017 na projekční práce v rámci akce „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm" ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, IČO 27755690 jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 13.10.2021 10:56:08 - aktualizováno 18.10.2021 10:51:15 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load