Usnesení 107. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 107/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 19. 11. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2039/107/RM/19/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 2040/107/RM/19/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361 po projednání odvolává ke dni 31. 12. 2021, v souladu s § 190 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, pana Bc. Stanislava Zlámala, trvalým pobytem 756 61 Rožnov p. R., z funkce jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., dle důvodové zprávy.

usnesení č. 2041/107/RM/19/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361 po projednání:

1. volí s účinností od 1. 1. 2022, v souladu s § 190 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, pana Mgr. et Mgr. Jana Morcinka, trvalým pobytem 756 61 Rožnov p. R., jednatelem společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., dle důvodové zprávy

2. schvaluje, v souladu s § 190 odst. 2 písm. o) a § 59 odst. 2 ve spojení s § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o výkonu funkce jednatele uzavíranou mezi společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. a Mgr. et Mgr. Janem Morcinkem, dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1

3. ukládá novému jednateli společnosti učinit bez zbytečného odkladu veškeré úkony nutné k zapsání výše uvedené změny v osobě jednatele do obchodního rejstříku.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 22.11.2021 17:00:29 - aktualizováno 22.11.2021 17:01:51 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load