Usnesení 110. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 110/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 7. 12. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2074/110/RM/07/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 2075/110/RM/07/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení číslo 19_SOBS01_4121529383 ze dne 12. 6. 2019, č. dodatku 0165/2019/ORM/1, v rámci investiční akce „Monitorovací stanice kvality ovzduší“ ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako žadatelem a ČEZ Distribuce, a.s. , sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, Děčín 405 02, IČO 24729035 jako provozovatelem distribuční soustavy dle důvodové zprávy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová Ing. Jiří Pavlica

místostarostka starosta 

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 20.12.2021 19:58:06 - aktualizováno 20.12.2021 20:02:05 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load