Usnesení 81. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 81/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 5. 2. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1526/81/RM/05/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

1527/81/RM/05/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a bere na vědomí aktualizovaný podnikatelský záměr společnosti TV Beskyd s.r.o. na období 2020-2023 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1.

1528/81/RM/05/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a schvaluje plán hospodaření společnosti TV Beskyd s.r.o. na rok 2021 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1.

1529/81/RM/05/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti ve 4. čtvrtletí roku 2020 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1530/81/RM/05/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a schvaluje plán hospodaření společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. na rok 2021 ve znění uvedeném v předložené příloze.

1531/81/RM/05/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a bere na vědomí informaci předsedy dozorčí rady společnosti k podnikatelskému záměru společnosti, plánu hospodaření společnosti a kritériím pro přiznání roční odměny jednatele pro rok 2021.

1532/81/RM/05/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s. r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti o výsledcích hospodaření společnosti za 4. čtvrtletí roku 2020 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1533/81/RM/05/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s. r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti o aktualizaci koncepce hospodaření společnosti dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1534/81/RM/05/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a souhlasí s pořízením nového terénního automobilu v max. hodnotě 800 000 Kč bez DPH dle důvodové zprávy.

 

1535/81/RM/05/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a bere na vědomí podnikatelský záměr společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. na období 2021-2023 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a č. 2.

1536/81/RM/05/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a schvaluje plán hospodaření společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. na rok 2021 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1.

1537/81/RM/05/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a schvaluje hodnotící kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2021 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a upravená na jednání rady města.

1538/81/RM/05/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a bere na vědomí informaci předsedy dozorčí rady společnosti k podnikatelskému záměru společnosti, plánu hospodaření společnosti a kritériím pro přiznání roční odměny jednatele pro rok 2021 uvedenou v předložené příloze č. 1.

1539/81/RM/05/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti o výsledcích hospodaření společnosti za 4. čtvrtletí roku 2020 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1540/81/RM/05/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a schvaluje plán hospodaření společnosti na rok 2021 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1.

1541/81/RM/05/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a schvaluje hodnotící kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. na rok 2021 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a upravená na jednání rady města.

1542/81/RM/05/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a bere na vědomí informaci předsedy dozorčí rady společnosti k podnikatelskému záměru společnosti, plánu hospodaření společnosti a kritériím pro přiznání roční odměny jednatele pro rok 2021.

1543/81/RM/05/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti o předběžných výsledcích hospodaření společnosti za 4. čtvrtletí roku 2020 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1544/81/RM/05/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a deklaruje podporu projektu RIVER CONTINUUM dle důvodové zprávy a ukládá místostarostce města tuto deklaraci podepsat a vypravit žadateli.

1545/81/RM/05/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy č. 015/2021/ORM o společném postupu zadavatelů při zadání veřejné zakázky v rámci investiční akce „Silnice III/4867: Komunikace pro pěší, Rožnov pod Radhoštěm – Tylovice, úsek 1“ ve znění uvedeném v předložené příloze č. 01 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako zadavatelem č. 1 a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, sídlem Zlín, K Majáku 5001, PSČ 760 01, IČO 7093486 jako zadavatelem č. 2 dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá odboru investic zajistit po podpisu smlouvy veškeré potřebné úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta

Ing. Radim Holiš

starosta

Vytvořeno 10.2.2021 8:51:52 - aktualizováno 10.2.2021 9:00:17 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load