Usnesení 89. Rady města

 Usnesení z jednání Rady č. 89/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 21. 5. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1726/89/RM/21/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

1727/89/RM/21/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. o činnosti společnosti a zprávu o vztazích za rok 2020 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a 2.

1728/89/RM/21/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o prověrce roční účetní závěrky za rok 2020 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a po projednání schvaluje:

1. roční účetní závěrku společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. za rok 2020 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 2

2. rozdělení hospodářského výsledku společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. za rok 2020 dle návrhu uvedeného v předložené příloze č. 3.

1729/89/RM/21/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a schvaluje roční odměnu jednateli společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. za rok 2020 ve výši uvedené v zápise z jednání rady města dne 21. 5. 2021.

1730/89/RM/21/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. o činnosti dozorčí rady za rok 2020 a vyjádření dozorčí rady k hospodaření společnosti a ke zprávě o vztazích za rok 2020 ve znění uvedeném v předložené příloze.

1731/89/RM/21/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. o výsledcích hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí roku 2021 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1732/89/RM/21/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. o činnosti společnosti a zprávu o vztazích za rok 2020 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a 2.

1733/89/RM/21/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o prověrce roční účetní závěrky za rok 2020 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a po projednání schvaluje:

1. roční účetní závěrku společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. za rok 2020 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 2 a 3

2. rozdělení hospodářského výsledku společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. za rok 2020 dle návrhu uvedeného v předložené příloze č. 4.

1734/89/RM/21/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a schvaluje roční odměnu jednateli společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. za rok 2020 ve výši uvedené v zápise z jednání rady města dne 21. 5. 2021. 2/2. 

1735/89/RM/21/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. o činnosti dozorčí rady za rok 2020 a vyjádření dozorčí rady k hospodaření společnosti a ke zprávě o vztazích za rok 2020 ve znění uvedeném v předložených přílohách.

1736/89/RM/21/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. o výsledcích hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí roku 2021 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1737/89/RM/21/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. o činnosti společnosti a zprávu o vztazích za rok 2020 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a 2.

1738/89/RM/21/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o prověrce roční účetní závěrky za r. 2020 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a po projednání schvaluje:

1. roční účetní závěrku včetně Přílohy k účetní závěrce společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. za r. 2020 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 2

2. rozdělení hospodářského výsledku společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. za rok 2020 dle návrhu uvedeného v předložené příloze č. 3.

1739/89/RM/21/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a schvaluje roční odměnu jednateli společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. za rok 2020 ve výši uvedené v zápise z jednání rady města dne 21. 5. 2021.

1740/89/RM/21/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. o činnosti dozorčí rady za rok 2020 a vyjádření dozorčí rady k hospodaření společnosti a ke zprávě o vztazích za rok 2020 ve znění uvedeném v předložené příloze.

1741/89/RM/21/05/2021 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. o výsledcích hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí roku 2021 dle důvodové zprávy a předložených příloh. 

Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta

Ing. Radim Holiš

starosta

Vytvořeno 26.5.2021 12:21:20 - aktualizováno 26.5.2021 12:28:29 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load