Usnesení 93. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 93/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 30. 6. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1821/93/RM/30/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

1822/93/RM/30/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč Jihomoravskému kraji, Žerotínovo nám. 449/3, 60182 Brno, IČO 70888337, a to formou bezhotovostního převodu na transparentní účet č. 123-3116420297/0100 v rámci finanční sbírky na pomoc obcím zasaženým tornádem, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm - finančnímu odboru zajistit poskytnutí tohoto daru.

1823/93/RM/30/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a souhlasí s poskytnutím věcného daru - dřeva - obci Mikulčice, IČO 00285102, sídlem Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice, v souvislosti s živelnou pohromou na jižní Moravě, dle důvodové zprávy.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Radim Holiš

starosta

_____

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 30.6.2021 13:17:58 - aktualizováno 30.6.2021 13:29:10 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load