Usnesení 113. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 113/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 7. 1. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2108/113/RM/07/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

usnesení č. 2109/113/RM/07/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodávku interiérového vybavení s názvem „Interiérové vybavení knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh, rozhodla o výběru dodavatele této veřejné zakázky, kterým je společnost Dřevozpracující výrobní družstvo, se sídlem Stromořadí 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČO 00030520 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 0225/2021/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vybraným dodavatelem ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu, a to po uplynutí zákonné lhůty, kdy není možné uzavřít smlouvu, a v případě, že vybraný dodavatel splní zákonné povinnosti v rámci zadávacího řízení. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2110/113/RM/07/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce s názvem „Stavební úpravy a přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm č.p. 519“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh, rozhodla o výběru dodavatele této veřejné zakázky, kterým je společnost První KEY-STAV a.s., se sídlem 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 25385127, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 0224/2021/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vybraným dodavatelem ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu, a to po uplynutí zákonné lhůty, kdy není možné uzavřít smlouvu, a v případě, že vybraný dodavatel splní zákonné povinnosti v rámci zadávacího řízení. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2111/113/RM/07/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s. r. o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 30. 6. 2016 ve znění pozdějších dodatků, uzavíraný mezi společností TV Beskyd s. r. o. a jednatelem společnosti, Michalem Gerykem, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 5 je součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová Ing. Jiří Pavlica

místostarostka starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 7.1.2022 14:50:39 - aktualizováno 7.1.2022 14:55:56 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load