Usnesení 116. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 116/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 24. 1. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2125/116/RM/24/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 2126/116/RM/24/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

usnesení č. 2127/116/RM/24/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky s názvem „Investiční úvěrový rámec města Rožnova pod Radhoštěm“ zadávané dle § 29 písm. m) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh, rozhodla o výběru dodavatele této veřejné zakázky, kterým je společnost Komerční banka, a.s., IČO: 45317054 a doporučuje zastupitelstvu města schválit úvěrovou smlouvu s tímto uchazečem. 

Mgr. Kristýna Kosová Ing. Jiří Pavlica

místostarostka starosta

Vytvořeno 26.1.2022 11:14:59 - aktualizováno 26.1.2022 11:24:39 | přečteno 132x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load