Usnesení 121. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 121/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 1. 3. 2022

 Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2221/121/RM/01/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 2222/121/RM/01/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje na humanitární a jinou pomoc Ukrajině:

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč ve prospěch finanční sbírky pořádané Nadační fondem pomoci, se sídlem Zapova 1559/18, 150 00 Praha, IČO 24303437 ve spolupráci s organizací ADRA. o.p.s., se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5, IČO 61388122

2. poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč ve prospěch finanční sbírky SOS Ukrajina pořádané organizací Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, IČO 25755277

3. poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč ve prospěch finanční sbírky Pomozte Ukrajině s Pamětí národa pořádané organizací Post Bellum, z.ú., se sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha2, IČO 26548526

4. poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč ve prospěch Veřejné finanční sbírky pořádané organizací Český červený kříž, se sídlem Rozdělovská 2467/63, 169 00 Praha 6, IČO 00426547

5. poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč ve prospěch finanční sbírky pořádané organizací Armáda spásy v České republice, z.s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 15800 Praha - Stodůlky, IČO 40613411

6. poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč ve prospěch finanční sbírky Charita pro Ukrajinu pořádané organizací Charita Česká republika, se sídlem Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1, IČO 70100969

7. poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč ve prospěch speciálního účtu ukrajinské ambasády v ČR zřízen pro účely nejnaléhavější pomoci pro obranu Ukrajiny.

Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm - finančnímu odboru zajistit poskytnutí schválených darů dle důvodové zprávy.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 2.3.2022 10:43:38 - aktualizováno 28.3.2022 15:34:11 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load