Usnesení 127. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 127/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 25. 4. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2329/127/RM/25/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 2330/127/RM/25/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: C 6035, a společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: C 12036, projednala a schvaluje záměr města Rožnov pod Radhoštěm jako jediného společníka učinit přeměnu společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. odštěpením části jejího jmění v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) věta 2. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v jehož důsledku tato společnost jako rozdělovaná společnost nezaniká, a část jejího jmění přechází na jednu již existující společnost, a to obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. Projekt rozdělení včetně příloh ve znění v předložené příloze č. 1 je součástí zápisu z jednání rady města.

usnesení č. 2331/127/RM/25/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: C 6035, v souvislosti s rozdělením obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: C 6035, odštěpením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) věta 2. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen jako „Zákon o přeměnách“), v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká a část jejího jmění přechází na jednu již existující společnost, a to obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: C 12036, projednala a schvaluje prohlášení jediného společníka obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., že:

1. podle ust. § 27 písm. d) Zákona o přeměnách souhlasí, aby nebyla vypracovávána zpráva statutárního orgánu rozdělované společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: C 6035 o přeměně podle ust. § 24 a násl. Zákona o přeměnách;

2. se vzdává práva požádat o to, aby došlo k přezkoumání projektu přeměny znalcem podle ust. § 284 Zákona o přeměnách;

3. podle ust. § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách souhlasí, aby nebyla vypracovávána mezitímní účetní závěrka podle ust. § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách;

4. podle ust. § 287a odst. 4 Zákona o přeměnách souhlasí s tím, že seznámení se všemi podstatnými změnami jmění podle ust. § 287a odst. 1 Zákona o přeměnách se nevyžaduje;

5. podle ust. § 8 Zákona o přeměnách souhlasí s tím, že jakákoliv zpráva vyžadována Zákonem o přeměnách v souvislosti s rozdělením obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. odštěpením části jejího jmění v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) věta 2. Zákona o přeměnách, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká a část jejího jmění přechází na jednu již existující společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., nebude vypracována;

6. ve smyslu ust. § 7 písm. e) Zákona o přeměnách se vzdává práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny, tj. Projektu rozdělení obchodní společnosti odštěpením sloučením s existující společností, kterým by mělo dojít k rozdělení obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. odštěpením části jejího jmění v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) věta 2. Zákona o přeměnách, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká, a část jejího jmění přechází na již existující obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.;

7. ve smyslu ust. § 7 písm. f) Zákona o přeměnách se vzdává práva na zaslání dokumentů při přeměně rozdělením obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. odštěpením části jejího jmění v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) věta 2. Zákona o přeměnách, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká, a část jejího jmění přechází na již existující obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.;

8. ve smyslu ust. § 7 písm. a) Zákona o přeměnách se vzdává práva na dorovnání vč. doplatku při přeměně rozdělením obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. odštěpením části jejího jmění v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) věta 2. Zákona o přeměnách, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká, a část jejího jmění přechází na již existující obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.;

9. ve smyslu ust. § 7 písm. b) Zákona o přeměnách se vzdává práva na výměnu podílu při přeměně rozdělením obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. odštěpením části jejího jmění v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) věta 2. Zákona o přeměnách, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká, a část jejího jmění přechází na již existující obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.;

10. ve smyslu ust. § 7 písm. c) Zákona o přeměnách se vzdává práva na náhradu škody vzniklé při přeměně rozdělením obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. odštěpením části jejího jmění v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) věta 2. Zákona o přeměnách, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká, a část jejího jmění přechází na již existující obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.;

11. ve smyslu ust. § 7 písm. g) Zákona o přeměnách se vzdává všech jiných práv, a to i těch, které vzniknou v budoucnu, poskytuje-li mu je Zákon o přeměnách v souvislosti rozdělením obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. odštěpením části jejího jmění v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) věta 2. Zákona o přeměnách, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká, a část jejího jmění přechází na již existující obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.

 usnesení č. 2332/127/RM/25/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: C 12036, v souvislosti s rozdělením obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: C 6035, odštěpením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) věta 2. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen jako „Zákon o přeměnách“), v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká a část jejího jmění přechází na jednu již existující společnost, a to obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: C 12036, projednala a schvaluje prohlášení jediného společníka obchodní společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., že:

1. podle ust. § 27 písm. d) Zákona o přeměnách souhlasí, aby nebyla vypracovávána zpráva statutárního orgánu nástupnické společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: C 12036 o přeměně dle ust. § 24 a násl. Zákona o přeměnách;

2. se vzdává práva požádat o to, aby došlo k přezkoumání projektu přeměny znalcem podle ust. § 284 Zákona o přeměnách;

3. podle ust. § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách souhlasí, aby nebyla vypracovávána mezitímní účetní závěrka dle ust. § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách;

4. podle ust. § 287a odst. 4 Zákona o přeměnách souhlasí s tím, že seznámení se všemi podstatnými změnami jmění dle ust. § 287a odst. 1 Zákona o přeměnách se nevyžaduje;

5. podle ust. § 8 Zákona o přeměnách souhlasí s tím, že jakákoliv zpráva vyžadována Zákonem o přeměnách v souvislosti s rozdělením obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. odštěpením části jejího jmění v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) věta 2. Zákona o přeměnách, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká a část jejího jmění přechází na jednu již existující společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., nebude vypracována;

6. ve smyslu ust. § 7 písm. e) Zákona o přeměnách se vzdává práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny, tj. Projektu rozdělení obchodní společnosti odštěpením sloučením s existující společností, kterým by mělo dojít k rozdělení obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. odštěpením části jejího jmění v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) věta 2. Zákona o přeměnách, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká, a část jejího jmění přechází na již existující obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.;

7. ve smyslu ust. § 7 písm. f) Zákona o přeměnách se vzdává práva na zaslání dokumentů při přeměně rozdělením obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. odštěpením části jejího jmění v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) věta 2. Zákona o přeměnách, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká, a část jejího jmění přechází na již existující obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.;

8. ve smyslu ust. § 7 písm. a) Zákona o přeměnách se vzdává práva na dorovnání vč. doplatku při přeměně rozdělením obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. odštěpením části jejího jmění v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) věta 2. Zákona o přeměnách, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká, a část jejího jmění přechází na již existující obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.;

9. ve smyslu ust. § 7 písm. b) Zákona o přeměnách se vzdává práva na výměnu podílu při přeměně rozdělením obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. odštěpením části jejího jmění v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) věta 2. Zákona o přeměnách, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká, a část jejího jmění přechází na již existující obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.;

10. ve smyslu ust. § 7 písm. c) Zákona o přeměnách se vzdává práva na náhradu škody vzniklé při přeměně rozdělením obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. odštěpením části jejího jmění v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) věta 2. Zákona o přeměnách, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká, a část jejího jmění přechází na již existující obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.;

11. ve smyslu ust. § 7 písm. g) Zákona o přeměnách se vzdává všech jiných práv, a to i těch, které vzniknou v budoucnu, poskytuje-li mu je Zákon o přeměnách v souvislosti rozdělením obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. odštěpením části jejího jmění v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) věta 2. Zákona o přeměnách, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká, a část jejího jmění přechází na již existující obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.

usnesení č. 2333/127/RM/25/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm pověřuje starostu města Rožnov pod Radhoštěm, aby za město Rožnov pod Radhoštěm učinil veškerá právní jednání nezbytná pro realizaci rozhodnutí přijatých na dnešním zasedání radou města ve funkci jediného společníka obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: C 6035 a jediného společníka obchodní společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: C 12036, to vše ve formě vyžadované zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen jako „Zákon o přeměnách“) zejména, nikoliv však výlučně, v souladu s ust. § 9 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách.

usnesení č. 2334/127/RM/25/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souvislosti s rozdělením obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: C 6035 odštěpením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) věta 2. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen jako „Zákon o přeměnách“), v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká a část jejího jmění přechází na již existující obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: C 12036, podle Projektu rozdělení obchodní společnosti odštěpením sloučením s existující společností, jehož součástí je též snížení základního kapitálu společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., dle § 266 odst. 2 a § 266a odst. 2 Zákona o přeměnách, doporučuje zastupitelstvu města :

1. Schválit snížení základního kapitálu společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, tak, že zapsaný základní kapitál společnosti ve výši 98 700 000,- Kč (devadesát osm milionů sedm set tisíc korun českých) snižuje o částku ve výši 17.400.000,- Kč (sedmnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých) na částku 81.300.000,- Kč (osmdesát jedna milionů tři sta tisíc korun českých). Vklad ve výši 98 700 000,- Kč (devadesát osm milionů sedm set tisíc korun českých) do základního kapitálu společnosti ve výši 98 700 000,- Kč (devadesát osm milionů sedm set tisíc korun českých) jediného společníka Města Rožnov pod Radhoštěm, kterému náleží a i nadále po přeměně bude náležet podíl ve výši 100 % (sto procent) na společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se snižuje o částku ve výši 17.400.000,- Kč (sedmnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých) a mění se na vklad jediného společníka ve výši 81.300.000,- Kč (osmdesát jedna milionů tři sta tisíc korun českých). Částka ve výši 17.400.000,- Kč (sedmnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých), o niž se snižuje základní kapitál společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., nebude vyplacena společníkovi, nýbrž jako přecházející jmění přejde na společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, dle Projektu rozdělení obchodní společnosti odštěpením sloučením s existující společností, na základě kterého dojde k rozdělení obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, odštěpením části jejího jmění v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) věta 2. Zákona o přeměnách, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká, a část jejího jmění přechází na již existující společnost, a to obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361.

2. Schválit zakladatelskou listinu společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, v úplném znění, se zapracovanými změnami v důsledku snížení základního kapitálu této společnosti, tj. změnou výše základního kapitálu a výše vkladu jediného společníka tak, že bude v obou případech činit 81.300.000,- Kč (osmdesát jedna miliónů tři sta tisíc korun českých), a dalšími změnami vyplývajícími z novelizací zákonů a judikatury, tedy změn, ke kterým došlo od poslední změny zakladatelského dokumentu

3. Vzdát se práva na výměnu podílů a práva na dorovnání včetně práva na doplatek dle § 7 písm. a), b) a § 7a Zákona o přeměnách v rámci přeměny, respektive rozdělení obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, jejíž jediným společníkem je Město Rožnov pod Radhoštěm, odštěpením části jejího jmění v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) věta 2. Zákona o přeměnách, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká, a část jejího jmění přechází na již existující společnost, a to obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361.“

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 25.4.2022 9:25:50 - aktualizováno 25.4.2022 9:28:32 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load