Usnesení 130. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 130/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 20. 5. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů

usnesení č. 2377/130/RM/20/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

usnesení č. 2378/130/RM/20/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti o výsledcích hospodaření společnosti TV Beskyd s.r.o. za 1. čtvrtletí roku 2022 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2379/130/RM/20/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. o činnosti společnosti a zprávu o vztazích za rok 2021 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a 2.

usnesení č. 2380/130/RM/20/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o prověrce roční účetní závěrky za rok 2021 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a po projednání schvaluje:

1. 

roční účetní závěrku společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. za rok 2021 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 2 a 3

2. 

rozdělení hospodářského výsledku společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. za rok 2021 dle návrhu uvedeného v předložené příloze č. 4.

usnesení č. 2381/130/RM/20/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. o výsledcích hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí roku 2022 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2382/130/RM/20/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavírané mezi společností Městské lesy Rožnov, s.r.o. a členy dozorčí rady společnosti: Ing. Petrem Holým, Ing. Martinem Konupkou a Ing. Jaromírem Válkem ve znění uvedeném v přílohách projednávaného bodu, dle důvodové zprávy. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2383/130/RM/20/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. o činnosti společnosti a zprávu o vztazích za rok 2021 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a 2.

usnesení č. 2384/130/RM/20/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o prověrce roční účetní závěrky za rok 2021 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a po projednání schvaluje:

1. 

roční účetní závěrku společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. za rok 2021 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 2 a 3

2. 

rozdělení hospodářského výsledku společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. za rok 2021 dle návrhu uvedeného v předložené příloze č. 4.

usnesení č. 2385/130/RM/20/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. o výsledcích hospodaření společnosti za I. čtvrtletí roku 2022 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2386/130/RM/20/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, schvaluje v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavírané mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. a členy dozorčí rady společnosti, panem Zdeňkem Třosem a Bc. Zdeňkem Kypetem, DiS., ve znění uvedeném v přílohách projednávaného bodu. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2387/130/RM/20/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. o činnosti společnosti a zprávu o vztazích za rok 2021 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a 2.

usnesení č. 2388/130/RM/20/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o prověrce roční účetní závěrky za rok 2021 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a po projednání schvaluje:

1. 

roční účetní závěrku společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. za rok 2021 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1

2. 

rozdělení hospodářského výsledku společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. za rok 2021 dle návrhu uvedeného v předložené příloze č. 2.

usnesení č. 2389/130/RM/20/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a schvaluje roční odměnu jednateli společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. za rok 2021 ve výši uvedené v zápise z jednání rady města dne 20. 5. 2022.

usnesení č. 2390/130/RM/20/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. o výsledcích hospodaření společnosti za I. čtvrtletí roku 2022 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2391/130/RM/20/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) podle § 63 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků na zhotovitele stavby ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce školní kuchyně dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města

a/ schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci, včetně jejích příloh (dále také "zadávací dokumentace"),

b/ jmenuje členy komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky,

c/ ukládá vedoucímu Odboru investic zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené zakázky,

d/ svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplnění zadávací dokumentace, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení této veřejné zakázky,

e/ schvaluje seznam uchazečů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace

Zadávací dokumentace, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání nabídek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a seznam uchazečů k oslovení ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 23.5.2022 12:54:12 - aktualizováno 23.5.2022 12:59:55 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load