Usnesení 132. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 132/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo

dne 8. 6. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů

usnesení č. 2416/132/RM/08/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 2417/132/RM/08/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje projektový záměr pro investiční intervence z Integrovaného regionálního operačního programu a pro čerpání prostředků určených na rozvoj funkčních území dle předložené přílohy č. 1 a 2, a to pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Na Zahradách 644, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 70918678,Rada města ukládá starostovi města podepsat „Souhlas zřizovatele s investičními prioritami“ uvedených příspěvkovou organizací dle vzoru v předložené příloze č. 3.

usnesení č. 2418/132/RM/08/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci investice "Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm" projednala žádost společnosti Navláčil stavební firma, s.r.o. o akceptaci změny podzhotovitelů a specialistů dle důvodové zprávy a předložených příloh a po projednání se změnou podzhotovitelů a specialistů dle předložené žádosti nesouhlasí.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 8.6.2022 13:46:52 - aktualizováno 8.6.2022 13:51:21 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load