Usnesení 134. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 134/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 13. 6. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů

usnesení č. 2440/134/RM/13/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

usnesení č. 2441/134/RM/13/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453

1. schvaluje přeměnu, respektive rozdělení obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, formou odštěpení části jejího jmění specifikovaného v Projektu rozdělení odštěpením sloučením, v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) věta 2. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen "zákon o přeměnách"), v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká a část jejího jmění, včetně práv a povinnosti z určených pracovněprávních vztahů, přechází na již existující nástupnickou společnost, a to na obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: C 12036,

2. schvaluje Projekt rozdělení obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, formou odštěpení části jejího jmění specifikovaného v Projektu rozdělení odštěpením sloučením, v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) věta 2. zákona o přeměnách, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká a část jejího jmění, včetně práv a povinnosti z určených pracovněprávních vztahů, přechází na již existující nástupnickou společnost, a to na obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: C 12036. Projekt rozdělení odštěpením sloučením tvoří přílohu č. 1 projednávaného bodu,

3. schvaluje konečnou účetní závěrku rozdělované společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, zpracovanou ke dni předcházejícímu rozhodnému dni rozdělení, tedy ke dni 31.12.2021 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet jedna). Konečná účetní závěrka rozdělované společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. tvoří přílohu č. 2 projednávaného bodu,

4. schvaluje zahajovací rozvahu rozdělované společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, zpracovanou k rozhodnému dni rozdělení, tedy ke dni 1.1.2022 (prvního ledna roku dva tisíce dvacet dva). Zahajovací rozvaha rozdělované společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. tvoří přílohu č. 3 projednávaného bodu,

5. schvaluje zahajovací rozvahu nástupnické společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, zpracovanou k rozhodnému dni rozdělení, tedy ke dni 1.1.2022 (prvního ledna roku dva tisíce dvacet dva). Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. tvoří přílohu č. 5 projednávaného bodu,

6. se vzdává práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny dle § 7 písm. e) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

usnesení č. 2442/134/RM/13/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361

1. schvaluje přeměnu, respektive rozdělení obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, formou odštěpení části jejího jmění specifikovaného v Projektu rozdělení odštěpením sloučením, v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) věta 2. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen "zákon o přeměnách"), v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká a část jejího jmění, včetně práv a povinnosti z určených pracovněprávních vztahů, přechází na již existující nástupnickou společnost, a to na obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: C 12036,

2. schvaluje Projekt rozdělení obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, formou odštěpení části jejího jmění specifikovaného v Projektu rozdělení odštěpením sloučením, v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) věta 2. zákona o přeměnách, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká a část jejího jmění, včetně práv a povinnosti z určených pracovněprávních vztahů, přechází na již existující nástupnickou společnost, a to na obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: C 12036. Projekt rozdělení odštěpením sloučením tvoří přílohu č. 1 projednávaného bodu,

3. schvaluje konečnou účetní závěrku nástupnické společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, zpracovanou ke dni předcházejícímu rozhodnému dni rozdělení, tedy ke dni 31.12.2021 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet jedna). Konečná účetní závěrka nástupnické společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. tvoří přílohu č. 4 projednávaného bodu,

4. schvaluje zahajovací rozvahu nástupnické společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, zpracovanou k rozhodnému dni rozdělení, tedy ke dni 1.1.2022 (prvního ledna roku dva tisíce dvacet dva). Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. tvoří přílohu č. 5 projednávaného bodu,

5. se vzdává práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny dle § 7 písm. e) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

usnesení č. 2443/134/RM/13/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453:

1. schvaluje snížení základního kapitálu společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, tak, že zapsaný základní kapitál společnosti ve výši 98 700 000,- Kč (devadesát osm milionů sedm set tisíc korun českých) se snižuje o částku ve výši 17.400.000,- Kč (sedmnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých) na částku 81.300.000,- Kč (osmdesát jedna milionů tři sta tisíc korun českých). Vklad ve výši 98 700 000,- Kč (devadesát osm milionů sedm set tisíc korun českých) do základního kapitálu společnosti ve výši 98 700 000,- Kč (devadesát osm milionů sedm set tisíc korun českých) jediného společníka Města Rožnov pod Radhoštěm, kterému náleží a i nadále po přeměně bude náležet podíl ve výši 100 % (sto procent) na společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se snižuje o částku ve výši 17.400.000,- Kč (sedmnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých) a mění se na vklad jediného společníka ve výši 81.300.000,- Kč (osmdesát jedna milionů tři sta tisíc korun českých). Částka ve výši 17.400.000,- Kč (sedmnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých), o niž se snižuje základní kapitál společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., nebude vyplacena společníkovi, nýbrž jako přecházející jmění přejde na společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, dle Projektu rozdělení obchodní společnosti odštěpením sloučením s existující společností, na základě kterého dojde k rozdělení obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, odštěpením části jejího jmění v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) věta 2. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká, a část jejího jmění přechází na již existující společnost, a to obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361,

2. schvaluje zakladatelskou listinu společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, v úplném znění, dle důvodové zprávy. Schválené úplné znění zakladatelské listiny společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. ve znění v předložené příloze č. 6 je součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 13.6.2022 16:17:00 - aktualizováno 13.6.2022 16:18:47 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load