Usnesení 137. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 137/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 28. 6. 2022

 Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů

usnesení č. 2470/137/RM/28/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 2471/137/RM/28/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o průběhu jednání ve věci přerušení stavby "Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm - část 01 Hlavní stavba" a po projednání:

a) schvaluje uzavření Dohody o prodloužení lhůt ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 se společností Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO 25301144,

b) svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm - odboru investic pravomoc rozhodnout o změnách či zrušení schválené Dohody o prodloužení lhůt,

vše dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 29.6.2022 15:06:52 - aktualizováno 29.6.2022 15:08:31 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load