Usnesení 141. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 141/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 17. 8. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2538/141/RM/17/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 2539/141/RM/17/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí č. 149/2021/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi společností SYNOT REAL ESTATE, k.s., IČO 26221276, se sídlem Jaktáře 1475, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, jako pronajímatelem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

Schválený dodatek je součástí usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 18.8.2022 9:39:58 - aktualizováno 18.8.2022 9:42:41 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load