Usnesení 144. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 144/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 20. 9. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2569/144/RM/20/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 2570/144/RM/20/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 072/2022/ORM ze dne 30.06.2022 v rámci investiční akce „ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce školní kuchyně“ ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností E.P.I., s.r.o., IČO 496 10 163, Tvarůžkova 2740, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 20.9.2022 14:01:11 - aktualizováno 20.9.2022 14:03:03 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load