Usnesení 8. Rady města

Usnesení ze zasedání Rady č. 8/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 21. 12. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 108/8/RM/21/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 109/8/RM/21/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2022 v rozsahu 21 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1.

usnesení č. 110/8/RM/21/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření dohody o vypořádání odměny za poskytnuté právní služby č. 0259/2022/ODKS mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Mgr. Thomasem Mumulosem, advokátem se sídlem Preslova 361/9, Ostrava - Moravská Ostrava, 702 00, IČO 71334157 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1, dle důvodové zprávy. Schválená dohoda je součástí tohoto usnesení.

Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta

Mgr. Tomáš Gross

místostarosta

_________

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání
Vytvořeno 22.12.2022 9:34:01 - aktualizováno 22.12.2022 9:46:40 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load