Usnesení 10. Rady města

Usnesení ze zasedání Rady č. 10/2023

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 16. 1. 2023

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů

usnesení č. 127/10/RM/16/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 128/10/RM/16/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o průběhu jednání ve věci posudku na projektovou dokumentaci stavby "Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm" a po projednání:

a) schvaluje uzavření Dohody o prodloužení lhůt ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 se společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, IČO 27755690,

b) svěřuje starostovi města pravomoc rozhodnout o změnách či zrušení schválené Dohody o prodloužení lhůt,

vše dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta

Mgr. Tomáš Gross

místostarosta

_________

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 17.1.2023 9:51:06 - aktualizováno 25.1.2023 8:16:26 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load