Usnesení 12. Rady města

konané dne 31.1. 2023

ikona souboruUsnesení ke stažení

Usnesení ze zasedání Rady č. 12/2023

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 31. 1. 2023

   

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 141/12/RM/31/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.


usnesení č. 142/12/RM/31/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, po projednání volí s účinností od 1.2.2023, v souladu s § 190 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, pana Ing. Jindřicha Žáka, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxtrvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx jednatelem společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.


Vytvořeno 6.2.2023 10:34:47 | přečteno 5x | tana

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load