Usnesení 14. Rady města

konané dne 13. 2. 2023

ikona souboruUsnesení ke stažení

Usnesení ze zasedání Rady č. 14/2023

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 13. 2. 2023

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.


usnesení č. 161/14/RM/13/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 162/14/RM/13/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o navrženém programu zasedání zastupitelstva města konaného dne 21.2.2023 dle předložené přílohy tohoto bodu a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

usnesení č. 163/14/RM/13/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o žádosti lékařů Polikliniky v Rožnově pod Radhoštěm na rekonstrukci vnitřních prostor budovy polikliniky.

usnesení č. 164/14/RM/13/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti o výsledcích hospodaření společnosti TV Beskyd s.r.o. za 4. čtvrtletí roku 2022 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 165/14/RM/13/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a bere na vědomí podnikatelský záměr společnosti TV Beskyd s.r.o. na období 2020-2023, aktualizovaný pro rok 2023, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1.

usnesení č. 166/14/RM/13/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a schvaluje plán hospodaření společnosti TV Beskyd s.r.o. na rok 2023 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1.

usnesení č. 167/14/RM/13/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a schvaluje hodnotící kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti TV Beskyd s.r.o. pro rok 2023 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a změn uvedených v zápise z dnešního zasedání rady města.

usnesení č. 168/14/RM/13/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. o výsledcích hospodaření společnosti za 4. čtvrtletí roku 2022 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 169/14/RM/13/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a schvaluje plán hospodaření společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. na rok 2023 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1.

usnesení č. 170/14/RM/13/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a bere na vědomí podnikatelský záměr společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. na období 2023-2025 ve znění uvedeném v předložených přílohách.

usnesení č. 171/14/RM/13/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a schvaluje plán hospodaření společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. na rok 2023 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1.

usnesení č. 172/14/RM/13/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a schvaluje hodnotící kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2023 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a změn uvedených v zápise z dnešního zasedání rady města.

usnesení č. 173/14/RM/13/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. o výsledcích hospodaření společnosti za 4. čtvrtletí roku 2022 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 174/14/RM/13/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, schvaluje v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavírané mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. a členy dozorčí rady společnosti: Bc. Zdeňkem Kypetem, DiS., Mgr. Martinem Navaříkem a Ing. Jakubem Chovancem, ve znění uvedeném v přílohách projednávaného bodu, dle důvodové zprávy. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.


Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta

Mgr. Tomáš Gross

místostarosta

Vytvořeno 20.2.2023 21:52:24 | přečteno 4x | myjj

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load