Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva města

Město Rožnov pod Radhoštěm

POZVÁNKA

na ustavující zasedání zastupitelstva města

Starosta města Rožnov pod Radhoštěm svolává v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ustavující zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční

v úterý 30. října 2018 od 16:00 hodin

ve velké zasedací místnosti MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

(budova radnice, Masarykovo náměstí 128)

P R O G R A M

Zahájení Zpráva Registračního úřadu o výsledku voleb v Rožnově pod Radhoštěm Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva města Stanovení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu a 3členné návrhové komise Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva Stanovení počtu členů rady města, počtu místostarostů a uvolněných členů zastupitelstva města Určení způsobu volby starosty, místostarostů a členů rady města Schválení volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města pro volbu starosty, místostarostů a členů rady města (v případě tajného hlasování) Volba volební komise pro volbu starosty, místostarostů a členů rady města (v případě tajného hlasování) Volba starosty města Volba místostarostů města Určení zastupování starosty města Volba členů rady města Pověření členů zastupitelstva města funkcí oddávajícího Určení zastupitele pro jednání ve věci územního plánování pro město Rožnov pod Radhoštěm dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm a náhradníků na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Sdružení Mikroregion Rožnovsko Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Místní akční skupiny Rožnovsko Pověření zastupitele funkcí „Politik pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21“ Zřízení a volba členů finančního výboru Zřízení a volba členů kontrolního výboru Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Závěr

Ing. Radim Holiš, starosta města, v.r.

V  Rožnově pod Radhoštěm, dne 23. října 2018

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k  poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 23.10.2018 10:21:46 - aktualizováno 23.10.2018 10:27:09 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load