Pozvánka na XXI. zasedání zastupitelstva města

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

POZVÁNKA

na 21. schůzi Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

která se koná dne 21. 12. 2021 od 14:00 hodin

ve Společenském domě na ulici Palackého 487

Program:

A) Procesní body

1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise

2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města

B) Odbor finanční

3 - Projednání a schválení návrhu rozpočtu města na rok 2022

4 - Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2022

5 - Investiční akce Přístavba knihovny

6 - Investiční akce Kulturní centrum

C) Odbor kanceláře starosty

7 - Změna určení funkce starosty

D) Různé

8 - Informace, podněty

Ing. Jiří Pavlica

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 14.prosince 2021

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 14.12.2021 10:00:24 - aktualizováno 20.1.2022 10:36:41 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load