Pozvánka na III. zasedání zastupitelstva města

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

POZVÁNKA

na 3. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

které se koná dne 13. 12. 2022 od 14:00 hodin

v Obřadní místnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm

Program:

A) Procesní body

1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise

2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města

B) Útvar tajemníka

3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů

4 - Zpráva o činnosti rady města

5 - Informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny

C) Odbor kanceláře starosty

6 - Schválení návrhu odměn členům a předsedům komisí a výborů, kteří nejsou současně členy zastupitelstva města, za období od 1.1.2022 do konce funkčního období

7 - Volba členů Strategického výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm

8 - Volba dalších členů kontrolního výboru

9 - Aktualizace Zásad pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výborů zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních orgánů

D) Odbor finanční

10 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 13

11 - Schválení dotací z programu na revitalizaci bytových domů

12 - Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o investičním úvěru s ČSOB

13 - Projednání a schválení návrhu rozpočtu města na rok 2023

14 - Projednání a schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí služeb obecného hospodářského zájmu a smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2023

15 - Projednání a schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje

E) Odbor školství a kultury

16 - Individuální dotace 2022 III. kolo

F) Odbor správy majetku

17 - Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej lesního pozemku p. č. 602/1 a části pozemku p. č. 600 v k.ú. Dolní Bečva a výkup pozemku p.č. 788/2 v k.ú. Hážovice.

18 - Prodej pozemků města p. č. 2300/12, p. č. 2300/13, p. č. 2300/14, p. č. 2300/15, p. č. 2300/16 a p. č. 2767/54 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - Dolní Paseky ulice V Mokrém

G) Různé

19 - Informace, podněty

Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 6.12.2022

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Vytvořeno 5.12.2022 17:09:04 - aktualizováno 5.12.2022 17:11:46 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load