Pozvánka na IV. zasedání zastupitelstva

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

POZVÁNKA

na 4. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

které se koná dne 16. 12. 2022 od 08:00 hodin

v obřadní místnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm

Program:

A) Procesní body

1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise

2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města

B) Odbor investic

3 - Investice Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm - hlavní stavba

C) Různé

4 - Informace, podněty

Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 9.12.2022

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Vytvořeno 9.12.2022 14:23:52 - aktualizováno 9.12.2022 14:29:28 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load