Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva města

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

POZVÁNKA

na ustavující zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

které se koná dne 19. 10. 2022 od 18:00 hodin

           v obřadní místnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm

    Program: 

A) Procesní body

1 - Zpráva Registračního úřadu o výsledku voleb v Rožnově pod Radhoštěm

2 - Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva města

3 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3členné návrhové komise

4 - Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva

B) Odbor kanceláře starosty

5 - Stanovení počtu členů rady města, počtu místostarostů a uvolněných členů zastupitelstva města

6 - Určení způsobu volby starosty, místostarostů a členů rady města

7 - Schválení volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města pro volbu starosty, místostarostů a členů rady města (v případě tajného hlasování)

8 - Volba volební komise pro volbu starosty, místostarostů a členů rady města (v případě tajného hlasování)

9 - Volba starosty města

10 - Volba místostarostů města

11 - Určení zastupování starosty města

12 - Volba členů rady města

13 - Pověření členů zastupitelstva města funkcí oddávajícího

14 - Určení zastupitele pro jednání ve věci územního plánování pro město Rožnov pod Radhoštěm dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění

15 - Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm a náhradníků na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.,

16 - Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Sdružení Mikroregion Rožnovsko

17 - Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

18 - Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Místní akční skupiny Rožnovsko

19 - Pověření zastupitele funkcí „Politik pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21“

20 - Zřízení a volba členů finančního výboru

21 - Zřízení a volba členů kontrolního výboru

C) Závěr

22 - Ukončení jednání zastupitelstva

Ing. Jiří Pavlica

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 12.10.2022

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy 

(dle ustanovení § 71 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Vytvořeno 12.10.2022 17:48:59 - aktualizováno 12.10.2022 18:20:03 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load