Pozvánka na XXII. zasedání zastupitelstva města

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

POZVÁNKA

na 22. schůzi Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

která se koná dne 27. 01. 2022 od 15:00 hodin

ve Společenském domě na ulici Palackého 487

Program:

A) Procesní body

1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise

2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města

B) Odbor školství a sportu

3 - Návratná finanční výpomoc - Iskérka

C) Odbor finanční

4 - Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2022

5 - Dodatek k úvěrové smlouvě 127 mil Kč - změna splátkového kalendáře

6 - Schválení investičního úvěru 170 mil Kč - nový úvěr

7 - Rozpočtové opatření č. 3

D) Různé

8 - Informace, podněty

Ing. Jiří Pavlica

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 20. ledna 2022

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 20.1.2022 10:33:16 - aktualizováno 15.2.2022 14:19:17 | přečteno 8x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load