Pozvánka na XXIV. zasedání zastupitelstva města

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

POZVÁNKA

na 24. schůzi Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

která se koná dne 11. 03. 2022 od 15:00 hodin

 

místo zasedání: videokonference

Zastupitelstvo města bude probíhat formou on - line videokonference. Účast veřejnosti bude zajištěna:

1. prostřednictvím videokonference v Obřadní síni Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám. 128.

K osobní účasti není třeba se objednávat, dveře (od náměstí) budou odemčeny od 14:50 h. Vstup pouze v roušce nebo s jinou ochrannou dýchacích cest.

2. prostřednictvím on-line připojení se k videokonferenci z domova v rámci diskuse bodu, ke kterému se chce občan vyjádřit. Za tímto účelem musí občan nahlásit své jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, telefon, e-mailovou adresu, a jméno, pod kterým se bude připojovat k videokonferenci, nejpozději do 9. 3. 2022 do 13 hodin na adresu pavlina.stefanikova@roznov.cz. Upozorňujeme, že možnost a kvalita připojení závisí na technickém vybavení ze strany občana.

Program:

A) Procesní body

1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise

2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města

B) Odbor finanční

3 - Projednání a schválení humanitární a finanční pomoci pro Ukrajinu

C) Různé

4 - Informace, podněty

Ing. Jiří Pavlica

starosta města

Tato pozvánka slouží dle § 71 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů členům rady města k poskytování pracovního volna s náhradou mzdy/platu.

Vytvořeno 4.3.2022 13:37:09 - aktualizováno 4.3.2022 14:15:30 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load