Pozvánka na XXVII. zasedání zastupitelstva města

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

POZVÁNKA

na 27. schůzi Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

která se koná dne 13. 09. 2022 od 14:00 hodin

                     v sále v budově Brillovky, ul. Bezručova 211, Rožnov pod Radhoštěm

 

Program:

A) Procesní body

1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise

2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města

B) Útvar tajemníka

3 - Informace o cenách energií

4 - Informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny

5 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů

6 - Zpráva o činnosti rady města

C) Odbor finanční

7 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo č. 8 a č. 9

D) Odbor školství a kultury

8 - Analýza dlouhodobé podpory Seniorského centra a projednání návrhu Programové podpory pro rok 2023

9 - Udělení ocenění města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2022

E) Odbor strategického rozvoje a projektů

10 - Schválení Zadání územního plánu Rožnov pod Radhoštěm

11 - Projednání a schválení první aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2022+

F) Odbor správy majetku

12 - Projednání a schválení bezúplatného převodu lávky u autobusové zastávky "U Kamence" v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm

13 - Projednání a schválení budoucího prodeje částí městských pozemků p. č. 1000/25 a p. č. 3715/1, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch Správy železnic, státní organizace.

14 - Projednání nabytí stavby veřejné technické infrastruktury „Rozšíření veřejného vodovodu Rožnov p.R. - Láz“ od soukromého investora do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm.

G) Různé

15 - Zpráva jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o.

16 - Zpráva jednatele společnosti TV Beskyd s.r.o.

17 - Zpráva jednatele společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.

18 - Zpráva jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.

19 - Závěr kontrolní akce " Hospodaření s byty ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za roky 2019 a 2020".

20 - Informace, podněty

Ing. Jiří Pavlica

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 5.9.2022

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Vytvořeno 6.9.2022 8:47:56 - aktualizováno 6.9.2022 8:54:33 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load