Usnesení z I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 31.10.2006

U S N E S E N Í

I. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 31. října 2006


1. Zastupitelstvo města schvaluje znění volebního a jednacího řádu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm.

2. Zastupitelstvo města stanoví v souladu s § 84 odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, počet členů rady města na 7 a počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města na 3, jimiž jsou starosta a dva místostarostové.

3. Zastupitelstvo města volí volební komisi ve složení: Mgr. Daniel Drápala, Ph.D. - předseda komise
Ing. Ivo Hanáček - člen komise
Lenka Vičarová - člen komise

4. Zastupitelstvo města volí v souladu s § 91, odst. 1 a § 84 odst. 2, písm. n), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
starostou města JUDr. Jaroslava Kubína.

5. Zastupitelstvo města volí v souladu s § 91, odst. 1 a § 84 odst. 2, písm. n), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, do funkce
1. místostarosty města pana Aloise Vychodila.

6. Zastupitelstvo města volí v souladu s § 91, odst. 1 a § 84 odst. 2, písm.n), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, do funkce
2. místostarosty města paní Markétu Blinkovou.

7. Zastupitelstvo města volí v souladu s § 91, odst. 1 a § 84 odst. 2, písm. n), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, do funkce členů rady města pana Rudolfa Billa, MUDr. Radoslava Juru, MUDr. Miroslava Malchara, JUDr. Milana Matulu.

8. Zastupitelstvo města pověřuje výkonem funkce oddávajících při svatebních obřadech a ostatních akcích pro občanské záležitosti s právem používat státní znak všechny členy rady města – JUDr. Jaroslava Kubína, Aloise Vychodila, Markétu Blinkovou, Rudolfa Billa, MUDr. Radoslava Juru, MUDr. Miroslava Malchara, JUDr. Milana Matulu.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Vychodil Alois
místostarosta  
Vytvořeno 15.3.2014 8:29:37 - aktualizováno 15.3.2014 8:30:19 | přečteno 55x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load