Usnesení z XX. mimořádného zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného 10.11.2009

U S N E S E N Í

z XX. mimořádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnov pod Radhoštěm
konaného 10. listopadu 2009


1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona číslo128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku číslo 3/2009 , kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška číslo 1/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta                    
Vytvořeno 15.3.2014 9:01:35 - aktualizováno 15.3.2014 9:02:34 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load