Usnesení z XXII. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 28.12.2009

U S N E S E N Í

z XXII. řádného zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm

konaného 28. prosince 2009


1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2 písm. c) zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2009 dle důvodové zprávy v celkové výši + 59 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

2. Zastupitelstvo města schvaluje:
a) v souladu s § 84, odst. 2, písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, odměny členům kontrolního výboru zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva města.
b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, schválení odměn členům kontrolního výboru dle důvodové zprávy.

3. Zastupitelstvo města schvaluje:
a) v souladu s § 84, odst. 2, písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, odměny členům finančního výboru zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva města.
b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, schválení odměn členům finančního výboru dle důvodové zprávy.

JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka                      
Vytvořeno 15.3.2014 9:04:22 - aktualizováno 15.3.2014 9:05:28 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load