Usnesení z I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva

města Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 30.11.2010

U S N E S E N Í

I. řádného zasedání Zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm,

konaného dne 30. listopadu 2010


1. Zastupitelstvo města schvaluje program ustavujícího zasedání.

2. Zastupitelstvo města schvaluje znění volebního a jednacího řádu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm.

3. Zastupitelstvo města stanoví v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, počet členů rady města na 7 a počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města na 3, jimiž jsou starosta a dva místostarostové.

4. Zastupitelstvo města volí volební komisi ve složení:

Ing. Jaroslav Kučera - předseda komise
Blanka Mikolajková - člen komise
Ing. Ivo Hanáček - člen komise

5. Zastupitelstvo města volí v souladu s § 91, odst. 1 a § 84 odst. 2, písm. m), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
starostou města Bc. Markétu Blinkovou.

6. Zastupitelstvo města volí v souladu s § 91, odst. 1 a § 84 odst. 2, písm. m), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, do funkce
1. místostarosty města pana Aloise Vychodila.

7. Zastupitelstvo města volí v souladu s § 91, odst. 1 a § 84 odst. 2, písm. m), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, do funkce
2. místostarosty města RNDr. Václava Mikuška.

8. Zastupitelstvo města volí v souladu s § 91, odst. 1 a § 84 odst. 2, písm. m), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, do funkce členů rady města PhDr. Daniela Drápalu, Ph.D., Ing. Martina Houšku, Ing. Ivo Hanáčka, Ing. Lubora Kmentu.

9. Zastupitelstvo města pověřuje výkonem funkce oddávajících při svatebních obřadech a ostatních akcích pro občanské záležitosti s právem používat státní znak všechny členy rady města – Bc. Markétu Blinkovou, p. Aloise Vychodila, RNDr. Václava Mikuška, PhDr. Daniela Drápalu, Ph.D., Ing. Martina Houšku, Ing. Ivo Hanáčka, Ing. Lubora Kmentu, dále tyto členy zastupitelstva - Ing. Františka Šulgana, Mgr. Libuši Rousovou, p. Rudolfa Billa, p. Blanku Mikolajkovou.Bc. Markéta Blinková
starostka

Alois Vychodil
místostarostaV Rožnově pod Radhoštěm, 30.11.2010  
Vytvořeno 14.3.2014 21:28:10 - aktualizováno 15.3.2014 9:20:52 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load