Usnesení z I. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 18.11.2014

U S N E S E N Í
I. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 18. listopadu 2014

1. Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program jednání ustavujícího zastupitelstva, jak byl předložen ve znění pozměňujících návrhů a doplnění.

2. Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje znění jednacího řádu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm.

3. Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm stanoví počet členů rady města na 7 a počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města na 3, jimiž jsou starosta a dva místostarostové.

4. Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm stanoví veřejný způsob volby starosty, místostarostů a členů rady města.

5. Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí starostou města Ing. Radima Holiše

6. Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí do funkce 1. místostarostky města Mgr. Kristýnu Kosovou.

7. Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí do funkce 2. místostarosty města Ing. Jana Kučeru, MSc.

8. Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje, že starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, zastupuje místostarostka paní Mgr. Kristýna Kosová. Nebude-li přítomna ani tato místostarostka, pak starostu bude zastupovat místostarosta pan Ing. Jan Kučera, MSc.

9. Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí členem rady města Ing. Lenku Střálkovou.

10. Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí členem rady města Mgr. Petra Kopeckého, PhD.

11. Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí členem rady města Mgr. Martina Drápala.

12. Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí členem rady města pana Petra Jelínka.

13. Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm pověřuje výkonem funkce oddávajících při svatebních obřadech a ostatních akcích pro občanské záležitosti s právem používat státní znak všechny členy Rady města Rožnov pod Radhoštěm a
Bc. Markétu Blinkovou
Ing. Martina Houšku
Jaromíra Koryčanského
Libora Zavadila
Ing. Františka Šulgana
RNDr. Ivana Lukáše


Ing. Radim Holiš
starosta

Mgr. Kristýna Kosová
místostarostka

V Rožnově pod Radhoštěm, 18.11.2014


Vytvořeno 20.11.2014 14:03:57 - aktualizováno 24.11.2014 8:02:30 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load