Usnesení ze IV. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 24.3.2015

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U
IV. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,
konaného dne 24. března 2015

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1. schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky.

2. schvaluje smlouvu o zrušení věcného předkupního práva a zřízení nového věcného předkupního práva k nemovitým věcem se společností CAMPING ROŽNOV spol. s r.o., se sídlem Radhošťská 940, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 44740204, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

3. rozhodlo o podání ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 32 Cdo 3752/2012-785 ze dne 21.1.2015 a uděluje zvláštní plnou moc Mgr.Thomasi Mumulosovi, advokátovi se sídlem Preslova 361/9, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00, k podání této ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 32 Cdo 3752/2012-785 ze dne 21.1.2015 a k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm před Ústavním soudem ČR o této ústavní stížnosti.
Ing. Radim Holiš
starosta

Mgr. Kristýna Kosová
místostarostka
Vytvořeno 30.3.2015 8:15:01 - aktualizováno 30.3.2015 8:19:44 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load