Usnesení ze X. zastupitelstva města

V Ý P I S Z E Z Á P I S U

X.  zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

konaného dne 26. ledna 2016

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1. schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky.

2. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 v rozsahu 13.000 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy.

3.     schvaluje podání žádosti o podporu projektu "Rekonstrukce víceúčelového městského sportovního areálu na ul. Letenská" a jeho spolufinancování ve výši 5.200.000 Kč dle důvodové zprávy.

Ing. Radim Holiš, v.r. Mgr. Kristýna Kosová, v.r.

starosta města   místostarostka města

Vytvořeno 28.1.2016 12:21:09 - aktualizováno 29.2.2016 9:29:41 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load