Výbory zastupitelstva

Výbory zastupitelstva města, jsou podle § 117 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, iniciativní a kontrolní orgány tohoto vrcholného orgánu existujícího v každé obci. Tomu také odpovídají zřízené výbory za svoji činnost. Přímo ze znění zákona vzniká v každé obci finanční výbor a kontrolní výbor. Je věcí zastupitelstva, zda si zřídí i výbory pro další oblasti své činnosti.

Předsedou výboru je obligatorně zastupitel obce. Výbor má vždy lichý počet členů a za členy může zastupitelstvo zvolit kohokoliv podle vlastního uvážení. Výbor se schází podle potřeby.

Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Do usnesení výboru je možno nahlížet na vnitřním informačním středisku v přízemí budovy radnice. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory přímo zastupitelstvu a mohou požadovat jejich zařazení do programu jednání zastupitelstva města.

Finanční výbor 2022 - 2026

2.2.2023 19:11:21 | přečteno 6x | tana | Celý článek
 

Kontrolní výbor 2022 - 2026

2.2.2023 19:12:25 | přečteno 4x | tana | Celý článek
 

Strategický výbor 2022 - 2026

2.2.2023 19:13:32 | přečteno 6x | tana | Celý článek
 

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load