2022

 • Ukliďme naše město

  Rožnovský parlament dětí a mládeže se pravidelně schází v intervalu 3 týdnů ve Středisku volného času. Tentokrát zorganizoval výzvu „Ukliďme naše město před adventem“, která byla v terénu. Dobrovolníci se tak v úterý vydali do terénu a postupně uklízeli vytipované oblasti. Žáci základních a středních škol společně nasbírali sedm pytlů odpadků. Účelem této akce byla motivace široké veřejnosti ke společnému úklidu města a také vytipování znečištěných oblastí, na které se budeme zaměřovat v rámci Dnů Země 2023. 

  Tisková zpráva, Aktualita

 • Obhajoby auditů (3. 11. 2022)

  Dne 3. 11. 2022 proběhla Veřejná obhajoba auditů udržitelného rozvoje v rámci Místní Agendy 21. Přijeli členové pracovní skupiny MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj, zástupci Cenie (Česká informační agentura životního prostředí) a členové expertního týmu MA21. 

  Cílem akce bylo: ▪️ obhájit zlepšující strategii města ▪️ posuzování ukazatelů a návrhy na jejich zlepšení▪️ posuzování ukazatelů a návrhy na jejich zlepšení ▪️ zařazení do kategorie B ▪️ zhodnocení splněných cílů a kritérií ze strany expertů a hodnotitelů pracovní skupiny MA21.

  Vedoucí odboru strategického rozvoje a projektů Ing. Michal Laktiš společně s bývalou místostarostkou Mgr. Kristýnou Kosovou obhájili práci města za hodnotící období krátkou prezentací a společně nás dovedli do kategorie B. 24. 11. 2022 zasedala pracovní skupina MA21 v Praze, kde proběhl konečný verdikt a Rožnov pod Radhoštěm postoupil do kategorie B.

  TV BeskydTV Beskyd

 • Bezpečné dětství u vody bez nehody aneb jak předejít rizikům (29. 10. 2022)

  V sobotu 29. 10. 2022 zavítal žabák Kvaky a jeho tým na Krytý bazén v Rožnově pod Radhoštěm. Vedl zde zážitkový workshop pro děti i dospělé. Zážitkový workshop se nazýval „Bezpečné dětství u vody bez nehody aneb jak předejít rizikům.“ Žabák Kvaky si pro návštěvníky připravil výuku zážitkovou formou, takže sobotní odpoledne pro děti bylo nejen zábavné, ale také přínosné. Děti se hravou formou seznámily se zásadami bezpečného pobytu u vody, vyzkoušely si prvky sebezáchrany a záchrany přímo ve vodě, např. plavání v šatech, ve vestě nebo záchranu ze břehu házecími pomůckami. Nechyběla ani pomoc unavenému plavci či tonoucímu bezpečným způsobem s plovoucí pomůckou.

  TV Beskyd, Tisková zpráva, Aktualita

 • Parlament dětí a mládeže (12. 10. 2022)

  Již od 12. 10. 2022 se opět schází Rožnovský parlament dětí a mládeže. Jedná se o zapojení žáků do organizace a realizace městských akcí, získaní jejich pohledů na potenciální rozvoj města, řešení společných projektů a aktuální problematiku města. Setkávají se zástupci Rožnovských škol, konkrétně ze základních a středních škol a nově se k nám přidala letos i střední škola. Interval setkávání je každé 3 týdny.

  TV Beskyd,

 • Smokeman zasahuje (5. 10. 2022)

  „Smokeman zasahuje“, takhle zněla vzdělávací show, která se uskutečnila ve středu 5. října 2022 na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm. Show byla zaměřená v dopoledních hodinách pro základní školy a od 14 hodin pro širokou veřejnost. Účastníci se dozvěděli, jak správně (ne)topit, provozovat kamna, kotel nebo krb a jakým způsobem můžeme ovlivňovat kvalitu ovzduší. Celý program byl doplněn o praktické ukázky, které pobavily nejen děti, ale i dospělé. Informace k celé akci můžete vidět na odkazech níže.

  TV Beskyd, Tisková zpráva

 • Výstava na stromech (1. - 8. 10. 2022)

  Rožnovský park zdobila výstava na stromech, nazývaná KÁVOVÁ KRIZE. Mohli jsme zde vidět nevšední informace pro milovníky kávy, proces pěstování kávy v Kolumbii, Brazílii a Vietnamu. Výstava přiblížila i téma chudoby pěstitelů a dopady na klimatické změny. Výstava probíhala 1. - 8. 10. 2022 pod záštitou Základní školy 5. Května a jejího produktivního Ekotýmu.  Autorem výstavy byl Stanislav Komínek z organizace Fairtrade Česko a Slovensko. Více informací o organizaci se dozvíte na webových stránkách www.vystavanastromech.cz.

  Tisková zpráva

 • Dny sociálních služeb (září)

  Město Rožnov pod Radhoštěm pořádalo Dny sociálních služeb a to ve dnech 5 - 9. září 2022. V tomto týdnu zároveň probíhal den otevřených dveří v mnoha neziskových organizacích, jako je například Kamarád Rožnov, Charita, Poradna Rožnov a mnoho dalších. Součástí akce byl Sociální Jarmark, bohatý program pro děti a vyhlášení osobnosti sociálních služeb.

  TV Beskyd, TV Beskyd

 • Pěšky do školy (21. - 23. 9. 2022)

  Jako každý rok jsme i letos podpořili Evropský týden mobility tradiční celorepublikovou kampaní „Pěšky do školy“. Kampaň probíhala před vyučováním ve dnech 21. – 23. září a žáci základních škol se do ní i letos aktivně zapojili. Cílem těchto dní bylo:

  · podpořit pohyb dětí,

  · podpořit zdravou a udržitelnou dopravu do školy, ale i ze školy,

  · motivovat rodiče a děti ke změně dopravního chování,

  · snížit počty aut pohybujících se před školou

  · zlepšit bezpečnost v ulicích, a to nejen v ranních hodinách.

  Pracovníci úřadu připomínali tuhle kampaň před budovami škol a nabízeli pro děti čaj, pro dospělé kávu a taky nějaké dobroty od místních „fairtradových“ výrobců.

  Tisková zpráva

 • Jak se změní život našich dětí (15. 9. 2022)

  Ve čtvrtek 15. 9. 2022 se v prostorech podkroví Brasserie Avion uskutečnila přednáška v rámci udržitelného rozvoje. Celou přednášku provázel Doc. RNDr. Pavel NOVÁČEK, CSc. z Univerzity Palackého v Olomouci, který je vedoucí katedry rozvojových studií. Přednáška se opírala o témata klimatických změn, energetické a potravinové bezpečnosti, migrace, pandemie koronaviru, a plno dalších. Dozvěděli jsme se návrhy a dopady našeho chování, jakožto společnosti, na momentální životní situaci a také doporučení, jakým způsobem můžeme tyto dopady eliminovat. V nejistém světě máme jednu jistotu - že svět se v průběhu 21. století změní a nebude tím, čím býval. Na tuto změnu je dobré se připravovat a aktivně ji ovlivňovat. Během přednášky byla pro účastníky zajištěna káva a občerstvení.

  Aktualita 

 • Územní plán města Rožnov pod Radhoštěm

  Po více než dvaceti letech připravuje město Rožnov pod Radhoštěm nový územní plán. První etapa zahrnovala sběr podnětů od obyvatel, analýzu současného stavu území, stanovení rozvojového potenciálu města či diskuze se zastupiteli i veřejností. Dalším krokem bylo představení tvorby územního plánu veřejnosti. Občané města měli během měsíců (prosinec – únor) možnost zasílat podněty do nového územního plánu, ty byly zaznamenány a vypořádaný. Zpracovatelé územního plánu obdrželi téměř 130 požadavků od občanů a vlastníků pozemků k prověření v novém územním plánu v rámci etapy doplňujících průzkumů a rozborů. V nynější fázi je připraven návrh zadání územního plánu města Rožnov pod Radhoštěm..

  Tisková zpráva, Tisková zprávaTisková zpráva, TV Beskyd, TV Beskyd, TV Beskyd, TV Beskyd,

 • Setkání zástupců podnikatelského sektoru s vedením města (11. července 2022)

  Dne 11. července 2022 proběhlo společné setkání zástupců podnikatelského sektoru (Masarykovo náměstí) s vedením města.Cílem tohoto setkání bylo především posílit spolupráci města a místních podnikatelů, zajistit kvalitní vzájemnou informovanost a nabídnout platformu pro síťování regionálních aktérů. Ze strany města byly prezentovány výsledky průzkumu spokojenosti návštěvníků města. Tento průzkum byl prováděn v rámci dotazníkového šetření na podzim roku 2021. Se zástupci podnikatelů byl také řešen veřejný prostor Masarykova náměstí (parkování, dopravní značení, aj.)

  TV Beskyd   

 • Den Zdraví (6. 6. 2022)

  Den zdraví se v Rožnově pod Radhoštěm konal 6. června. Aktivní program proběhl jak v městském parku, tak i na terase Brillovky. Celodenní aktivity byly určeny nejen dětem z mateřských a základních škol, ale také veřejnosti a seniorům. Dopolední aktivity v městském parku odstartovala Jóga pro děti a pro seniory. Pro děti ze základních škol byl připraven dopolední program na terase Brillovky, kde si děti mohly vyzkoušet první pomoci (vyzkoušení resuscitace, použití AED), prohlídnout si sanitní vůz nebo vyzkoušet zdravé a fairtrade dobroty. Odpolední aktivity v rámci Dne Zdraví byly určeny široké veřejnosti. Program byl zaměřen na ukázku první pomoci, měření krevního tlaku, měření zraku, ochutnávku zdravých a fairtradových potravin, ukázku simulátoru stáří, aj.

  Tisková zpráva,   TV Beskyd, 

 • Férová snídaně aneb piknik v městském parku (14. 5. 2022)

  V sobotu 14. května 2022 se v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnil piknik na podporu místních a fairtradových pěstitelů. Férová snídaně se konala v městském parku u hudebního altánu od 10:00 hodin. Princip byl jednoduchý, stačilo si vzít deku, fairtradové a lokální potraviny a užít si společně strávené sobotní dopoledne v parku.

  Tisková zpráva,   TV Beskyd,   Spektrum Rožnovska

 • Do práce na kole (květen 2022)

  Vyměnit alespoň na měsíc auto za kolo nebo chůzi, a prospět tak životnímu prostředí i vlastnímu tělu. To je cílem výzvy Do práce na kole (DPNK), kterou spolek AutoMat pořádá už podvanácté a Rožnov pod Radhoštěm se do této výzvy zapojil již popáté.

  Tisková zpráva  TV Beskyd,   Spektrum Rožnovska

 • Dny Země (18. – 22. 4. 2022)

  Město Rožnov pod Radhoštěm společně se Střediskem volného času pořádalo ve dnech 18. – 22. dubna několik akcí v rámci „Dnů Země“. Pro občany města byla připravena dobrovolnická výzva k úklidu Rožnova. Do sběru odpadků se zapojily také základní a střední školy a pro menší děti bylo připraveno zábavné dopoledne v městském parku.

  Tisková zpráva  TV Beskyd  Spektrum Rožnovska

 • Duben, ještě tam budem. Budete za kamny nebo na vyhřívané podlaze? (1. 4. 2022)

  V dubnu město Rožnov pod Radhoštěm zjišťovalo, jakým způsobem vytápějí své domovy obyvatelé města, kteří bydlí v rodinných domech. Dotazníkové šetření běželo celý měsíc a každý vyplněný dotazník může pomoci ke zlepšení kvality ovzduší ve městě Rožnov pod Radhoštěm.

  Tisková zpráva, TV Beskyd, Spektrum Rožnovska

 • Hodina Země (26. 3. 2022)

  Město Rožnov pod Radhoštěm se zapojilo do mezinárodní akce Hodina Země. V sobotu 26. března 2022 večer vypla část veřejného osvětlení na Masarykově náměstí a osvětlení farního kostela Všech svatých.

  Tisková zpráva

 • Audity udržitelného rozvoje (28. 2. 2022)

  K datu 28. 2. 2022 odevzdalo město Rožnov všechny aktualizované audity udržitelného rozvoje a to:

  · Audit udržitelné spotřeby a výroby,

  · Audit dopravy,

  · Audit vzdělávání a výchovy,

  · Audit zdraví,

  · Audit sociální prostředí,

  · Audit životního prostředí,

  · Audit globální odpovědnosti

  · Audit místní ekonomiky a podnikání,

  · Audit správy věcí veřejných a územní rozvoj,

  · Audit kultury a volného času

  Zpracováním auditů byli pověřeni vedoucí jednotlivých odborů, nicméně na vypracování jednotlivých otázek se podíleli kolegové napříč celým úřadem, v mnoha případech byly osloveny i extérní organizace (např. ordinace lékařů apod.) . Zpracovatelé auditů v průběhů měsíců září až únor zpracovávali posun v daných oblastech, tzn. reauditace auditů. 

 • Představení návrhu Revitalizace sídliště Koryčanské Paseky (1. 2. 2022)

  Město Rožnov pod Radhoštěm plánuje komplexní revitalizaci sídliště Koryčanské Paseky. Dopracovaný návrh je hotový a autoři zde zapracovali připomínky, které vznesli občané na veřejném projednání. Jeho prezentace veřejnosti proběhla online formou v úterý 1. února 2022 od 16.00h.  

  Tisková zpráva, TV Beskyd, TV Beskyd, TV Beskyd, Spektrum Rožnovsko


Vytvořeno 13.3.2023 9:11:19 | přečteno 77x | petra.graclikova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load