ZRUČNOST, UM A DOVEDNOST LIDÍ NA HORÁCH

kniha zrucnost

Mimo edici Rožnovské malé tisky:

Daniel Drápala, Václav Michalička: ZRUČNOST, UM A DOVEDNOST LIDÍ NA HORÁCH.

Rožnov pod Radhoštěm 2010, vazba, 175 stran, cena 152,- Kč

VYPRODÁNO


Zručnost, um a dovednost představovaly po mnoho generací vlastnosti, jimiž obyvatelé hornatých regionů Karpat dokázali alespoň zčásti vyvážit nepříznivé životní podmínky svých domovů. Chudoba bývala v horských usedlostech věcí zcela běžnou a využití vlastních schopností a důvtipu při výrobě nejrůznějších produktů ze dřeva, kůry, proutí, slámy, ale i kamene, hlíny, lnu či vlny bylo tak mnohdy nezbytným předpokladem pro úspěšné přežití jedince i celé komunity.
Prostřednictvím historických dobových fotografií se autoři snaží představit alespoň část ze životní reality sklonku 19. a prvních desetiletí 20. století – doby, kdy modernizační trendy začaly také v horských lokalitách moravsko-slovenského pomezí stále intenzivněji vytlačovat prvky tradiční kultury a kdy produkty rukodělné výroby bývaly pozvolna nahrazovány dílensky a továrně vyráběnými předměty. Autoři si zdaleka nekladli za cíl vytvořit vědeckou monografii celistvě pojednávající o tradiční rukodělné výrobě karpatského teritoria. Za východisko autorům posloužily dostupné historické fotografie, na nichž je postavena hlavní výpověď této knihy. Při její tvorbě byly využity jedinečné dobové snímky zachycující rozličné tradiční rukodělné činnosti moravsko-slovenského pomezí.
Přestože publikace přináší téměř dvě stovky historických fotografií, i toto úctyhodné množství představuje spíše jen drobné přiblížení některých rukodělných technologií minulosti. Dostupné historické fotografie a činnosti na nich zachycené však již na počátku vzniku této knihy jasně určily, kudy se čtenářova cesta za poznáním bude ubírat, kterým oblastem tradiční výroby bude věnováno více pozornosti a které naopak bude zapotřebí v důsledku menšího počtu dobových obrazových materiálů opomenout či jen letmo zmínit.
Populárně-naučná kniha je určena především široké čtenářské obci, jíž by měla prostřednictvím historického obrazového materiálu nepatrně otevřít pomyslné dveře do časů minulých, kdy lidé byli odkázáni na dovednost svých rukou.

Vytvořeno 26.1.2023 13:10:43 | přečteno 74x | tana

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load